IISER Mohali, Knowledge city, Sector 81, SAS Nagar, Manauli PO 140306

 

 

S.No.

Student Name

Reg. No.

Email Id

1 Budha Ratnarav
MP17001 budharatnarav
2 Sanjay Kumar
MP17002 sanjaykumar
3 Gurvir Singh
MP17003 gurvirsingh
4 Dipto Mukhopadhyay
MP17004 diptomukhopadhyay
5 Gaurav Kumar Bhati
MP17005 gauravkumarbhati
6 Subhan Karpal
MP17006 subhankarpal
7 Amit Kumar
MP17007 amitkumar
8 Jnana Jyoti Bhaumik
MP17008 jnanajyotibhaumik
9 George Shaji MP17009 georgeshaji
10 Arpit Babbar
MP17010 arpitbabbar
11 Shikha Bhutani MP17011 shikhabhutani
12 Tamanna Vasdev
MP17012 tamannavasdev
13 Shreya Sharma
MP17013 shreyasharma
14 Ganesh Ashok Satpute
MP17014 ganeshsatpute
15 Jay Prakash Maurya MP17015 jayprakashmaurya

 

mailto: Email IdThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Back to IISER Mohali Students

Go to top