Department of Chemical Sciences

The following candidates have been recommended for provisional admission to the PhD program in Chemical Sciences, IISER Mohali, for the January 2024 session.                            

S. No.

Name

Application No.

1

Nikita Jain

10128

2

Ritu Rani

10386

3

Navneet

10393

4

Pallavi

10707

5

Sakshi Rana

10380

6

Suchita Mishra

10542

7

Mahir

10255

8

Mihir Kumar Gohil

10653

9

Surajmal Nain

10859

10

Pranab Roy

10630

11

Parveen Kumar

10318

12

Akshay Kumar

10860

13

Mithu Kumari

10040

14

Ramandeep Kaur

10185

15

Kabita Sarkar

11038

16

Mohit Verma

Walk-in

 

 

Department of Earth and Environmental Sciences

The following candidates have been recommended for provisional admission to the PhD program in Earth and Environmental Sciences, IISER Mohali, for the January 2024 session.

Sl.no

Name

Application No.

1

Shiv Singh

10818

2

Prashant Tripathi

10939

 

 

Department of Physical Sciences

The following candidates have been recommended for provisional admission to the PhD program in Physical Sciences, IISER Mohali, for the January 2024 session.

S. No.

Name

Application No.

1

Trishna Verma

11006

2

Sourabh Panchal

10654

3

Nikita

10014

4

Archana

10446

5

Ram Bhawan Divakar

10222

6

Bilaram Kumar Meena

10079

 

 

Department of Biological Sciences 

The following candidates have been recommended for provisional admission to the PhD program in Biological Sciences, IISER Mohali, for the January 2024 session.                  

 

S No.

Name

Application No.

1

Nikita

10169

2

Geetika

10430

3

Jyoti

10053

4

Vishwajeet

10682

5

Shabnam Chaudhary

10179

6

Pankaj Anand

10475

7

Anmol

10727

8

Gurvinder Kaur

10950

9

Rahul Kumar Kumawat

10261

10

Soumyadeep Paul

10389

11

Sruthi B

10499

12

Sachin

10420

13

Ishita Sharma

10983

14

Alisha Khan

10592

15

Prerna Goel

10708

16

Smriti Anand

10158

17

Soumyajit Kar

10027

18

Pranav Pradeep Upadhye

10607

19

K Varun

10642

20

Shivangi Sharma

10106

21

Shuchita Mishra

10542

 

 

Department of Humanities and Social Sciences

The following candidates have been recommended for provisional admission to the PhD program in Humanities and Social Sciences, IISER Mohali, for the January 2024 session.

 

S. No

Name

Application No.

1

Furquan Mohammad Khan

10576

2

Mihir Tanksale

10503