Department of Chemical Sciences 

The following candidates have been recommended for provisional admission to the Ph.D. program in Chemical Sciences, IISER Mohali for the January 2022 session.                               

S.No Application No. Name
1 10028 Abhay Kumar
2 10084 Sruthy Vipin
3 10155 Ajay Mondal
4 10163 Mrinal Thapa
5 10209 Shivam Kumar Kori
6 10331 Sakshi
7 10392 Vidushi Gupta 
8 10407 Sasthi Paul
9 10488 Bedabara Nag
10 10503 Subham Subhadarsi Swain
11 10520 Shweta Kaushal
12 10537 Pradeep Rawat
13 10538 Pooja Agrawal
14 10684 Vishnu Kriplani
15 10848 Arjun Kumar sah
16 10875 Arun Kumar
17 10919 Archana
18 11007 Rashmi Ratnakar Chodankar
19 11065 Ved Parkash Singh

 

 

Department of Humanities and Social Sciences

The following candidates have been recommended for provisional admission to the Ph.D. program in Humanities and Social Sciences, IISER Mohali for the January 2022 session.

S.No Application No. Name
1 10237 Simran Sambhi
2 10568 Umang Verma
3 10930 Guguloth Srikanth

 

 

Department of Mathematical Sciences

The following candidates have been recommended for provisional admission to the Ph.D. program in Mathematical Sciences, IISER Mohali for the January 2022 session.

S.No Application No. Name
1 10258 Soumyadeb Samanta
2 10287 Laishram Narendra Singh
3 10753 Shashank Kumar Jaiswal
3 10891 Ratnadip Mandal

 

 

Department of Biological Sciences 

The following candidates have been recommended for provisional admission to the Ph.D. program in Biological Sciences, IISER Mohali for the January 2022 session.                              

S.No Application No. Name
1 10105 Abhay Deore
2 10197 Subhajit Pal
3 10285 Sadanandan
4 10302 Namrata Roy Mondal
5 10306 Bhawna Verma
6 10404 Chandrakanth M
7 10441 Shivani Gahlot
8 10604 Sampurna Pal
9 10728 Rohini T
10 10836 Manmehar Kaur
11 10841 Dheeraj Kumar
12 10903 Rajib Kumbhakar
13 10907 Lekha Yadav
14 10972 Pritam Das
15 11040 Swarnima Pandey

 

 

Department of Physical Sciences 

The following candidates have been recommended for provisional admission to the Ph.D. program in Physical Sciences, IISER Mohali for the January 2022 session. 

S.No Application No. Name
1 10018 Chandrabhan Dewangan
2 10053 Deepak Sahu
3 10077 Vibhor Singh
4 10168 Mayur Kadu
5 10376 Shivam Rakhoulya
6 10575 Rahul Sharma
7 10647 Neetesh Mudgal
8 10660 Himanshu Rajpoot
9 10672 Subhanker Howlader
10 10796 Sushila Kumari
11 10825 Arghyadeep Das
12 10853 Abhishek Chauhan
13 10979 Bhagyalaxmi Pothal
14 11029 Sayantan Mondal