Result for the Admission to PhD program for the Aug 2019 Session

 

Department of Humanities and Social Sciences

The following candidates have been selected for the admission to the PhD program in the Department of Humanities and Social Sciences, IISER Mohali,

 

Application No. Name
124171 Anubhav Preet Kaur
121504 Subhashri Sarkar

 

Department of Physical Sciences

The following candidates have been selected for the admission to the PhD program in the Department of Physical Sciences, IISER Mohali.

 

Application No. Name
793981 Vamika
796873 Krishna M. Shinde
796250 Vishal Kumar Sharma
795397 Neha Verma
795491 Rajeev Gangwar
791479 Sukhmanpreet Kaur
794571 Mona
794239 Pramod Sharma
797202 Ritam Pal
794583 Nikhlesh S. Mehta
797099 Amit Bansal
795309 Simmie Jaglan
795793 Aditya Saxena
796051 Deepak Mehta
797032 Shaonwita Pal

 

 Department of Earth & Environmental Sciences

The following candidates have been selected for admission to the PhD program in the Department of Earth & Environmental Sciences, IISER Mohali.

 

Application No. Name
795304 Ravineet Yadav
796256 Ravi Kumar Yadav

 

Department of Chemical Sciences

 

The following candidates have been selected for admission to the Ph.D. program in the Department of Chemical Sciences, IISER Mohali.

                                                                                       

Application No. Name
795240 Ashish Chander Satti
794495 Subho Mitra
793911 Kirti Rani
793894 Manu Meerut Goyal
794266 Shruti Rajput
794345 Gurpreet Kaur
795221 Shweta Singh
796097 Shivam
794488 Malay Naskar
794997 Kaushalendra Patel
794154 Deepanshu Chauhan
794321 Vijay Kumar
791093 Sukhwinder Singh
795622 Pooja Patel
795043 Priyanka
795306 Rishi Ram Ram Mahoto
796293 Veerpal Kaur
796257 Alokananda Chanda
796052 Sapna Singh
795296 Yashika Aggarwal
794663 Kuljeet Kaur
791290 Payal
794392 Anita Kumari
794798 Mohan Kumar
791252 Rajib Molla
796240 Puja De
791341 Harwinder Kaur
791502 Vishnu Priya H R

 

Department of Biological Sciences

 

 

The following candidates have been selected for admission to the Ph.D. program in the Department of Biological Sciences, IISER Mohali.

 

                                                                                                                      

Application No. Name
790875 Prakshi Aneja
790972 Jagannath Swain
791314 Shikha Mittal
791566 Paulomi Dam Kanunjna
792752 Subham Agarwal
794137 Shreya Gupta
794201 Anamika Kumari
794682 Sandeep Kumar
795352 Devki
795852 Rayees Ahmad Ganie
795905 Anjali
795998 Ajay Sarawagi
796042 Sakshi Gupta
796423 Sarani Dey
796610 Deepakash Das

 

 

Department of Mathematical Sciences

 

The following candidates have been selected for the admission to the PhD program in the Department of Mathematical Sciences, IISER Mohali.

 

Application No. Name
795233 Divya
795483 Saransh Lohiya
795735 Partha Kumbhakar
795966 Ajay Kumar