Department of Biolgical Sciences (Regular and Direct Ph.D)

The following candidates have been recommended for provisional admission to the Ph.D. program in Biological Sciences, IISER Mohali, for the August 2023 session.                       

S. No. Name Application No.
1.   Hemraj Meena Direct PhD
2.   Anupama Kishan 11335
3.   Aditi 11206
4.   Soumyodeep Direct PhD
5.   Arya Dhiman Direct PhD
6.   Nikita Verma 11258
7.   Arshdeep Kaur 10849
8.   Kasturi Sarkar 11327
9.   Abhilasha Direct PhD
10.   Katta Abhishek Goud 10215
11.   Deepika Sharma 11717
12.   Hardik Garg 10331
13.   Rahul Sharma 10712
14.   Sonali Kumari Manhas 11516
15.   Priya Upadhyay 11992
16.   Ritika Bass 10545
17.   Lakshay Taneja 11779
18.   Suman Kumar Singh 11051
19.   Shibani Panigrahi 10723
20.   Aditi Bhagat 10281
21.   Arusharka Bhattacharyya 11851
22.   Jyoti 10460
23.   Aryjit Satapathy 10354
24.   Ayushi Manoj Singh 12253

 

 

Department of Physical Sciences (Regular and Direct Ph.D) 

The following candidates have been recommended for provisional admission to the Ph.D. program in Physical Sciences, IISER Mohali, for the August 2023 session.                          

S. No. Name Application No.
1.   Monika Rathod 11134
2.   Vikas 10633
3.   Rishab Navaneet 11831
4.   Bhuvnesh Sharma 12160
5.   Nishu Rani 10017
6.   Suresh Kumar 11424
7.   Neelkamal Das 11098
8.   Ratan Sarkar 11419
9.   Hemant Kumar Meena 11318
10.   Riti Puri 11170
11.   Rashed Hussain Lone 11334
12.   Matreyee Kandpal 10949
13.   Bhawana Andola 11425
14.   Vidit Singh 11545
15.   Ayan Biswas 10033
16.   Shaileyee Bhowmick 12005
17.   Riya Kothari 11689
18.   Megha Direct
19.   Anshul Srivastava Direct
20.   Abir Bhowmick 11067
21.   Rayirth Bhat 11213
22.   Basudha Roy 10984
23.   Abhisek Shah 11751
24.   Kausik Dey 11997
25.   Simrat Kaur 10095
26.   Priya 11101
27.   Akanksha Yadav 12311
28.   Diganta Bhaskar 10923
29.   Mohd. Mehraj 11991
30.   Shreyasi Jana 11036
31.   Pretom Malo 12304

 

 

Department of Chemical Sciences (Regular and Direct Ph.D)

The following candidates have been recommended for provisional admission to the Ph.D. program in Chemical Sciences, IISER Mohali, for the August 2023 session.

 

S. No. Name Application No
1 Manisha Kumari 10128
2 Rajpal Singh 10135
3 Priyamdeep Kaur 10175
4 Hitesh 10179
5 Tanya Batra 10184
6 Sangeeta 10315
7 Anshita Pangotra 10338
8 Komal 10488
9 Amit Kumar 10690
10 Jaywant Sahu 10699
11 Kiranpreet Kaur 10793
12 Dimple 10852
13 Kiran Kanwar 10915
14 Priya 10974
15 Shikha Ravish 11125
16 Ritika 11416
17 Shikha Goyal 11445
18 Gaurav Kumar 11485
19 Pooja Bansal 12043
20 Kumari Bhavna 12187
21 Neeraj Kumar 12267
22 Suyambulingam S Direct

 

 

Department of Mathematical Sciences (Regular Ph.D)

The following candidates have been recommended for provisional admission to the Ph.D. program in Mathematical Sciences, IISER Mohali, for the August 2023 session.

S. No. Name Application ID 
1 Avas Banerjee 10008
2 Barnali Jana 11431
3 Kabir Kazi 10886
4 Anshita 12424
5 Anantha Krishnan 10220 
6 Niladri Patra 10489
7 Biplab Das 11607
8 Amiya Ghosh 12357
9 Sandeep Dass 10449

 

 

Department of Humanities and Social Sciences (Regular and Direct Ph.D)

The following candidates have been recommended for provisional admission to the Ph.D. program in Humanities and Social Sciences, IISER Mohali, for the August 2023 session.   

S. No. Name Application ID
1 Y Prabakar Paul 11575
2 Vir Pratap Singh Gautam 10202
3 Sikandar Ali 10911
4 Aarju Parashar Direct
5 Ningnung Jakoinao Direct
6 Srijay Sutar Direct

 

Department of Earth and Environmental Sciences (Regular and Direct Ph.D)

The following candidates have been recommended for provisional admission to the Ph.D. program in Earth and Environmental Sciences, IISER Mohali, for the August 2023 session.  

 

S. No. Name Application ID
1 Anuj Shrivastava 11004
2 Siddhartha Kesharwani 11892
3 Devika S Panicker 10650
4 Shah Masud Ul Islam 10319
5 Soumyashree  Behera 11129
6 S Karthik Shankar 10335
7 Rasiq Ahmad Mir 11249
8 Sharmistha Sonowal Direct