Result for the Admission to PhD program for August 2022 session

 

 

Department of Mathematical Sciences (Regular)

The following candidates have been recommended for provisional admission to the Regular PhD program in Mathematical Sciences, IISER Mohali, for the August 2022 session.

S. No. Application No Name
1 12504 Nishanth Gurjar
2 12184 Priya
3 10621 Gautam Kumar
4 10185 Mridul Biswas
5 10051 Aman Singh
6 11850 Limda Mohanbhai
7 10219 Samiran Nayek

 

 

Department of Mathematical Sciences (Direct PhD)

The following candidate has been recommended for provisional admission to the Direct PhD program in Mathematical Sciences, IISER Mohali, for the August 2022 session.

S. No. Name
1 Dipankar Maity

 

 

Department of Earth & Environmental Sciences (Regular Ph.D)

The following candidate has been recommended for provisional admission to the Regular Ph.D. program in Earth & Environmental Sciences, IISER Mohali for the August 2022 session.S. No.

S. No. Application No Name
1 10472 Sahil Kaushal

       

 

Department of Earth & Environmental Sciences (Direct Ph.D)

The following candidate has been recommended for provisional admission to the Direct Ph.D. program in Earth & Environmental Sciences, IISER Mohali for the August 2022 session.

           

S.No. Name
1 Aakanksha Kumari

 

 

 

Department of Biological Sciences (Regular Ph.D)

The following candidates have been recommended for provisional admission to the Regular Ph.D. program in Biological Sciences, IISER Mohali for the August 2022 session.    

 

S.No

Application No

Name

1

10049

Gurmeet Kaur

2

10226

Shivam Srivastava

3

10250

Shikha Gorke

4

10360

Ankita Priyadarshini

5

10669

Aiswarya K P

6

10722

Tanya Sharma

7

10789

Himani Chhatwal

8

10990

Srijanee Mitra

9

10485

Sudiksha

10

11422

Sakshi

11

11607

Shweta

12

11611

Biswambhar Biswas

13

11625

Sunil Choudhary

14

11640

Chamjailiu Daimai

15

11721

Raga Thankachan

16

11723

Harish Kumar

17

11841

Ayushi Raturi

18

11949

Mukta Yadav

19

11987

Priyanka

20

11993

Shubham

21

12000

Riya

22

12345

Koyel Nandy

23

12535

Raushan Lal

24

12707

Mehak Mahajan

 

 

Department of Biological Sciences (Direct Ph.D)

The following candidates have been recommended for provisional admission to the Direct Ph.D. program in Biological Sciences, IISER Mohali for the August 2022 session.     

S.No. Name
1 Aiswarya Sajeevan
2 Neha Punia
3 Ankita Chauhan
4 Ravi

 

 

 

Department of Humanities and Social Sciences (Regular Ph.D)

The following candidates have been recommended for provisional admission to the Regular Ph.D. program in Humanities and Social Sciences, IISER Mohali for the August 2022 session.     

 

S.No. Application No Name
1 10538 Himadri Thakur
2 10889 Vinita Kumari
3 12459 Naina Chopra
4 10191 Rishiraj Sinha
5 10442 Alinda Merrie Jan
6 10760 Anibesh Singh

 

 

 

Department of Chemical Sciences (Regular Ph.D)

The following candidates have been recommended for provisional admission to the Regular Ph.D. program in Chemical Sciences, IISER Mohali for the August 2022 session.      

 

S.No. Application No Name
1 11379 Sunanda
2 10462 Ashish
3 11900 Mansi Tanwar
4 12275 Shabana Butt
5 11790 Sucheta
6 10526 Priyanka
7 10066 Sourav Mandal
8 10448 Esha Madan
9 10947 Sakshi Juneja
10 10359 Anju
11 11117 Athira M P
12 10155 Amit Kumar
13 11943 Prashant Kumar
14 12257 Imon Jyoti Dutta
15 11816 Vipanshi
16 12467 Amit Gharu
17 10300 Renuka Tomar
18 10873 Mukul Nawani
19 11129 Shuchita Mishra
20 12540 Shweta Kaushal
21 12354 Sahil Kamra
22 13839 Sahitya Patel
23 12611 Rajani
24 12680 Harcharan Singh

 

 

 

Department of Physical Sciences (Regular Ph.D)

The following candidates have been recommended for provisional admission to the Regular Ph.D. program in Physical Sciences, IISER Mohali for the August 2022 session.    

 

S.No. Application No Name
1 11412  Nikita Coudhary
2 12488  Harshmeet Kaur
3 11274  Nainy
4 11399  Rajesh Fulara
5  10228  Kamal Kishore
6  11407  Sanjeev
7  11508  Praveen Kumar
8  10434  Rahul R.
9  12536  Ramanpreet Singh
10  10956  Harihar Pradhan

 

 

Department of Physical Sciences  (Direct Ph.D)

The following candidates have been recommended for provisional admission to the Direct Ph.D. program in Physical Sciences, IISER Mohali, for the August 2022 session.

 

S.No. Name
1 K. S. Swaparjith
2 Praneet Pathak
3 Shivangi Dhiman
4 Ankit Yadav
5 Gaurav Dadwal
6 Piyush Kumar
7 Rajarshi Dasgupta
8 Agrima Agarwal
9 Shreekant Shaligram Gawande
10 Jayant Singh Devara

 

 

Department of Chemical Sciences  (Direct Ph.D)

The following candidate has been recommended for provisional admission to the Direct Ph.D. program in Chemical Sciences, IISER Mohali for the August 2022 session

 

S.No. Name
1 Subham